Fenix serienummer controle

Controleer hier uw serienummer en kijk of uw Fenix lamp of Ruike mes in aanmerking
komt voor 5 jaar garantie gegeven door KATO Group B.V. 

U ontvangt tevens de technische informatie zoals productiedatum en de
versie van gebruikte LED.

Uw serienummer: (staat in de lampkop gegraveerd)
Gekocht bij: (naam van de winkel)
  (plaats)